Autor:
Andres Tennus

Lahtiste uste päeval toimub neli keeleteemalist töötuba

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis toimub lahtiste uste päeval, 29. veebruaril neli töötuba, kuhu on oodatud keelest huvitatud gümnasistid ja järelõppurid. Tutvu töötubadega ja registreeru nüüd!

 

Eestlased ja meie keelesugulased. Mis meid ühendab ja mis lahutab?

Miina Norvik

Töötoas keskendume soome-ugri keeltele ning uurime, milliseid ühis- ja erijooni leidub nii sõnavaras kui ka grammatikas. Loeme mõnd lähema ja kaugema sugulaskeele tekstikatket, püüame neist aru saada ning reastada mõistetavuse alusel. Töötoas tuleb põgusalt juttu ka sellest, mida võib geneetikat ja arheoloogiat abiks võttes öelda meie (keeleliste) esivanemate mineviku kohta ning milliseid võimalusi pakub erialadeülene koostöö.

Töötuba toimub kl 13.00–13.45 asukohas Jakobi 2–423. 

Registreeru

 

Mida tehakse foneetika laboris?

Anton Malmi, Katrin Leppik, Pärtel Lippus

Foneetika ehk hääldusõpetus on keeleteaduse haru, kus uuritakse häälikuid ja hääldust ning analüüsitakse kõne akustilist ehitust. Töötoas tutvustame foneetikat, selle alaliike (artikulatoorne, akustiline ja tajufoneetika) ning iga alaliigi uurimismeetodeid, samuti näitame foneetika uurimisel kasutatavaid seadmeid. Juttu tuleb ka sellest, millega Tartu Ülikooli foneetikutena iga päev tegeleme. Arutleme foneetika kui hääldusõpetuse vajalikkuse ja praktilisuse üle.

Töötuba toimub kl 14.00–14.45 asukohas Jakobi 2–423. 

Registreeru

 

Keelest ja keeleteadusest

Elisabeth Kaukonen

Meie töötuba annab võimaluse teada saada, mis see keeleteadus ikkagi on ning mida kujutab endast eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava. Töötoas arutlevad nende ja paljude muude küsimuste üle eesti keele doktorant Elisabeth Kaukonen ning keeleteaduse ja eesti keele eriala üliõpilased. Küsimusi saavad esitada ka kuulajad. Soovi korral võid konkreetsed küsimused saata ette e-posti aadressile elisabeth.kaukonen@ut.ee.

Töötuba toimub kl 13.00–13.45 asukohas Jakobi 2–427.

Registreeru

 

Haaksõnadest tujukujudeni: noorte keel sotsiaalmeediaajastul 

Mari-Liis Korkus, Kristel Algvere

Noored on justkui eesti keele suunamudijad, kes paistavad silma oma kiiresti muutuva ja loova väljenduslaadi poolest. Tänapäeva noorte keel on tugevalt mõjutatud sotsiaalmeediast, kuna igapäevasuhtlus kulgeb suuresti kiirsuhtlusplatvormidel. Töötoas räägime, miks üldse uuritakse noorte keelt ning mille poolest on see eriline. Eesti teismelistelt kogutud vestluste abil aga kaardistame, missugune on nende keel just tšätikeskkonnas.

Töötuba toimub kl 14.00–14.45 asukohas Jakobi 2–427.

Registreeru

 

 

Tutvu kogu Tartu Ülikooli lahtiste uste päeva kavaga siin.

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Lingvistikaolümpiaad 2024 lõppvoor

Mwangwego kirjast Austraalia ohustatud põliskeelteni – lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 2024

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta