Autor:
Külli Prillop

Kiil lendas iseseisvuspäeva eel taas

Lingvistikaviktoriin Kiil toimus sel aastal juba viiendat aastat järjest. Võistlus toimus 20. veebruaril e-viktoriinide keskkonnas, kus oli kokku 972 osalejat.  

Lingvistikaviktoriiniga antakse osalistele huvitavaid teadmisi: ootamatuid ja ka ootuspäraseid seoseid maailma eri keeltest. Kasuks tuleb hea keelevaist, loogiline mõtlemine ja seoste tegemine, tegelikke teadmisi teistest keeltest vaja ei ole.  

Kõikidel osalistel, sõltumata vanuserühmast, tuli lahendada 17 ülesannet, mis jagunesid kolme raskusastmesse. Kergema ülesande eest võis saada kuni 2 punkti, raskemate eest rohkem. Küll aga ei võetud punkte maha valede vastuste eest. Kokku oli võimalik koguda 51 punkti.  

Kõige lihtsamaks ülesandeks (68% õigeid vastuseid) osutus Hiina brändinimede ülesanne, kus näidete põhjal pidi aru saama, millistest põhimõtetest on näiteks Reeboki, BMW jt hiinakeelsed nimetused tuletatud. Seevastu keerulisim ülesanne (õigeid vastuseid 8%) oli läänemeresoome keelte ülesanne, kus tuli fraasi „pikad jalad“ tõlgete järgi aru saada keelte häälikulistest erinevustest, ülesande idee andis läänemeresoome keelte teadur Eva Saar.  

„Viktoriini üks peamiseid eesmärke on anda teadmisi maailma eri paigus kõneldavate keelte kohta. Näiteks Nepali kalendrit ning arvukirjutust uurides oli ühtlasi võimalik teada saada, et nende ajaarvamise järgi on juba 2080. aasta. Ühe teise ülesande jaoks tegime pildi Makedooniast toodud kohvipakist, mille etiketi järgi pidi ütlema, millistes Balkani riikides on kasutusel kirillitsa, millistes ladina tähestik.“  

Läänemeresoome keelte lektor ja küsimuste koostaja Miina Norvik

Kõik lahendasid ühiseid ülesandeid, kuid tulemuste arvestamine käis klasside kaupa. 5. klasside arvestuses saavutas parima tulemuse Tallinna Reaalkooli õpilane Elsbet Steinberg 37 punktiga. 6. klasside arvestuses saavutas esikoha Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilane Uku Sillat 37 punktiga. 7. klasside arvestuses sai parima tulemuse Carmella Krislin Kruus Tartu Hansa Koolist 40 punktiga. Üldvõitja ja 8. klassi arvestuse parima tulemuse pälvis Tallinna Reaalkooli õpilane Artur Pinding 45 punktiga. Klasside arvestuse on välja toodud 60 parem. 

Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinide keskkonda sisse logides näeb iga õpilane Kiilil kogutud punkte ning saavutatud kohta võistluse üldarvestuses. 

Varasemate aastate ülesandeid saab näha teaduskooli harjutuskeskkonnas. 

Vaata ülesandeid

Täname kõiki osalejaid ja soovime edu lingvistikateemadega tegelemisel edaspidi. Parimatele saadetakse auhinnad ja diplomid koolidesse.   

Kiili lennukale kulgemisele andsid hoogu Miina Norvik ja Külli Prillop, kes koostasid viktoriinile küsimused. Võistlust korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koos Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudiga. 

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Lingvistikaolümpiaad 2024 lõppvoor

Mwangwego kirjast Austraalia ohustatud põliskeelteni – lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 2024

Soome keele olümpiaad 12.04

Soome keele olümpiaadil arutlesid võistlejad väikekeelte tuleviku üle