Autor:
Andres Tennus

Keeleteadlane: eesti keel on lustimiseks piisavalt elujõuline

Emakeelepäeva puhul intervjueeris Novaator TÜ psühholingvistika kaasprofessorit Virve Vihmanit. Intervjuus tuli juttu erinevatest olulistest keeleteemadest, mis õigekirja kõrval Vihmani arvates suuremat üldsuse ja meedia tähelepanu vajaksid. Lisaks traditsioonilisele e-etteütlusele, mida kirjutades emakeelepäeval omavahel võistleme, et parim õigestikirjutaja välja selgitada, võiksime pöörata rohkem tähelepanu ka näiteks keele mitmekesisusele ja sellele, et ühel inimesel võib olla mitu emakeelt. Virve Vihmani arvates on üks olulisemaid murekohti keelemaastikul hukkamõist. Selle asemel, et igal sammul vigu parandada ning näiteks noorte sõnakasutust kritisserida, tuleks tunda rõõmu hoopis eesti keele mitmekesisuse ja elujõulisuse üle.

Loe intervjuud TÜ psühholingvistika kaasprofessori Virve Vihmaniga siit.

#ühiskonnale
Aet Kuusik

Kuidas teha sõnadega kahju

#kestlikkus #kultuur #ühiskonnale
Britt-Kathleen Mere

Kas murded ja murrakud on unustatud või elujõulised?

#kestlikkus #kultuur #ühiskonnale
Sulev Iva

Sulev Iva: milleks karta võru keelt?