Foto:
Enel Põld

Ilmunud on uus raamat Balti areaali lõuna- ja idaosa keelte kohta

Ilmunud on raamat "Insights into the Baltic and Finnic Languages. Contacts, Comparisons, and Change" (toimetajad Helle Metslang, Miina Norvik ja Andra Kalnača, kirjastus Peter Lang). Raamatuga on füüsilisel kujul võimalik tutvuda TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogus Jakobi 2-423.

Kogumik kasvas välja töötoast „Circum-Baltic languages: varieties, comparisons, and change“ (korraldajad Liina Lindström, Helle Metslang ja Andra Kalnača) Societas Linguistica Europaea 51. aastakonverentsil (Tallinn, 2018), kus kirjastuse esindaja publitseerimisvõimalust pakkus. Raamat sisaldab kahtteist uurimust Balti areaali lõuna- ja idaosa keelte kohta. Mitmes artiklis on põhitähelepanu lause predikaadil, seda nii grammatilise käitumise kui ka tähenduse ja kasutuse vaatenurgast. Käsitlust leiavad näiteks oleviku kesksõnad, kõneviisikategooriad, verbiprefiksid, põhjustamiskonstruktsioonid.

Nimisõna puudutavates artiklites on vaatluse all käändekasutus, ühes artiklis ka näitavad asesõnad. Veel on kogumikus nimeuurimist esindav artikkel ning kaks tüpoloogilise suunitlusega artiklit, mis analüüsivad grammatiliste vormide varieerumist ja kasutust laiemalt. Kuigi lähtekohaks on üldiselt üks balti keeltest (enamasti läti) ja/või läänemeresoome keeltest (eesti, liivi, soome, isuri, vadja, lutsi vm), on autorid siiski tõmmanud paralleele erinevate Balti areaali keeltega ning vaadanud ka ajalukku.

#teadus

Susanne Schötz (Lund): Cat–human communication: Reports from the Meowsic-project

4. oktoobril peab Susanne Schötz Lundi Ülikoolist ettekande pealkirjaga "Cat–human communication: Reports from the Meowsic-project"
21.09.2022
#teadus
Foneetikalabor

Dr Raymond Bertram viib Tartus läbi silmaseire töötoa

21.09.2022
#teadus

Piibi-Kai Kivik (Indiana): "'Conversation-for-learning' ja teised vähestruktureeritud õpikontekstid"

27. septembril 2022 kell 16.00 peab Piibi-Kai Kivik Indiana Ülikoolist Bloomingtonis loengu teemal 'Conversation-for-learning' ja teised vähestruktureeritud õpikontekstid.
15.09.2022