Autor:
Enel Põld

Ilmunud on uus raamat Balti areaali lõuna- ja idaosa keelte kohta

Ilmunud on raamat "Insights into the Baltic and Finnic Languages. Contacts, Comparisons, and Change" (toimetajad Helle Metslang, Miina Norvik ja Andra Kalnača, kirjastus Peter Lang). Raamatuga on füüsilisel kujul võimalik tutvuda TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogus Jakobi 2-423.

Kogumik kasvas välja töötoast „Circum-Baltic languages: varieties, comparisons, and change“ (korraldajad Liina Lindström, Helle Metslang ja Andra Kalnača) Societas Linguistica Europaea 51. aastakonverentsil (Tallinn, 2018), kus kirjastuse esindaja publitseerimisvõimalust pakkus. Raamat sisaldab kahtteist uurimust Balti areaali lõuna- ja idaosa keelte kohta. Mitmes artiklis on põhitähelepanu lause predikaadil, seda nii grammatilise käitumise kui ka tähenduse ja kasutuse vaatenurgast. Käsitlust leiavad näiteks oleviku kesksõnad, kõneviisikategooriad, verbiprefiksid, põhjustamiskonstruktsioonid.

Nimisõna puudutavates artiklites on vaatluse all käändekasutus, ühes artiklis ka näitavad asesõnad. Veel on kogumikus nimeuurimist esindav artikkel ning kaks tüpoloogilise suunitlusega artiklit, mis analüüsivad grammatiliste vormide varieerumist ja kasutust laiemalt. Kuigi lähtekohaks on üldiselt üks balti keeltest (enamasti läti) ja/või läänemeresoome keeltest (eesti, liivi, soome, isuri, vadja, lutsi vm), on autorid siiski tõmmanud paralleele erinevate Balti areaali keeltega ning vaadanud ka ajalukku.

Doktoritöö

Milda Kurpniece kaitseb doktoritööd "The Livonian Jussive in the context of the Central Baltic Area"

Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Algamas on Vikipeedia terminivõistlus

Eesti kõrgkoolid kutsuvad Vikipeediasse artikleid kirjutama