Autor:
Lauri Kulpsoo

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhatajana jätkab Liina Lindström

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu otsustas 6. detsembri koosolekul, et instituudi juhatajana jätkab tänapäeva eesti keele professor Liina Lindström.

Oma teisel ametiajal peab Liina Lindström oluliseks jätkata õppekavade ajakohastamist. Viimase kolme aasta jooksul pandi rõhku keeleteaduse magistriõppekava uuendamisele ja loodi uus ja ainulaadne ingliskeelne eesti ja soome-ugri keelte magistriõppekava. Bakalaureuseõppekava ajakohastamisega oleme ka tegelenud, see on pidev töö," sõnab Lindström.

Üks prioriteetidest on ka õpetajaharidus: „Eestikeelsele haridusele ülemineku raames peame vaatama, kas meie eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava vastab ühtse Eesti kooli perspektiivile ning mõtlema sellele, kuidas tõsta õpetajaks õppijate arvu, sest Eesti riik vajab neid".

Olulisel kohal on ka üleüldine keeleteaduse teadlikkuse ja maine tõstmine ning õpilastega vahetu kontakti loomine. Liina Lindström näeb, et eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üks ülesannetest on saata koolidesse sõnumeid sellest, et keeleteadus on põnev ja tõsta õpilaste huvi keele vastu.

Lisaks õppekavade värskendamisele on Liina Lindströmil kavas korrastada instituudi keeleressursse ja -kogusid. Mitmed korpused ja projektid, mis vajavad tehnilist tuge, saavad lähiajal paremasse korda," ütleb Lindström.

Liina Lindström on tänapäeva eesti keele professor, omandanud doktorikraadi 2005. aastal Tartu Ülikoolis eesti keele erialal. Ta on töötanud teadurina nii Tartu kui Turu ülikoolis ja hiljem TÜ-s ka vanemteaduri ja dotsendina. Instituudi juhataja ametiaeg algab 1. jaanuaril 2023 ja kestab kolm aastat.