Autor:
Mariana Tulf

Algas kandideerimine eestikeelsetele magistriõppekavadele

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut pakub 2023/24. õppeaastal eesti keeles kaht uuenduslikku ja tööturu vajadustele vastavat magistriastme õppekava:

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekaval saab valida kahe eriala vahel: eesti keele ja kirjanduse õpetaja (põhikoolis ja gümnaasiumis) või eesti keele võõrkeelena õpetaja (nii koolides kui ka keelekursustel). Eestikeelsele õppele üleminekuga seoses võib olla kindel, et eesti keele õpetajad tööpuuduse pärast muretsema ei pea. Selleks, et Eesti riik oleks valmis 2030. aastaks eestikeelsele õppele täielikult üle minema, on vaja eesti keelt teise keelena õpetavate õpetajate pidevat pealekasvu. Võrdselt oluline on ka põhikooli- ja gümnaasiumiastme eesti keele ja kirjanduse õpetajate juurdekasv, et pidurada õpetajaskonna vananemist. Meie magistriõppekava annab nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, et eesti keele õpetajana end klassi ees juba esimesest päevast enesekindlana tunda. 

Meie eesti keele õpetaja õppekava sobib väga hästi ka neile, kes on juba õpetajana töötanud, kuid soovivad saada lisapädevust näiteks just eesti keele kui võõrkeele õpetamises, või igatsevad oma erialateadmisi täiendada ja uusimate õpetamismeetoditega kursis olla. Õpetajate Lehes jagavad oma kogemusi kolm õpetajakava vilistlast, kes tulid meile õppima just selleks, et täiendada juba olemasolevaid teadmisi või uus eriala juurde õppida.

Sel aastal avame ka uue keeleteaduse õppekava, mis on läbinud värskenduskuuri muuhulgas just tööturu vajadusi silmas pidades. Meie keeleteaduse õppekava õpetab tundma keeleteadust ehk lingvistikat kui suurt teadusvaldkonda. Tänapäeval on keeleandmed laialdaselt kättesaadavad ja kasutatavad nii teaduslikuks analüüsiks kui ka muudel, näiteks ärilistel eesmärkidel. Meie keeleteaduse õppekava annab oskused keeleandmetega töötamiseks, keeleprobleemide lahendamiseks, tekstide loomiseks ja toimetamiseks. Kellele pakuvad huvi hoopis eesti keele sugulaskeeled, saavad valida erialaks fennougristika, mis annab võimaluse süvitsi õppida soome, ungari või väiksemaid soome-ugri keeli ja kultuure.

Meie keeleteaduse eriala vilistlased saavad töötada nii hariduse, kultuuri kui ka teadusvaldkonnas, lisaks ka IT-sektoris, kus tegeletakse keeleliste andmete töötlemise ja analüüsiga. Tööturu vajadus keeleteaduslikult mõtlevate ja keeleteadlike inimeste järele on püsiv, sest Eesti riigi üks kohustustest on tagada eesti keele säilimine.

Ootame avaldusi 28. juunini. Esimesed vastuvõtuotsused tehakse teatavaks 11. juulil.

 

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#sisseastumine #vilistlane
Alumni Talks

Jaanuaris toimub esimene välisvilistlaste loengusari

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?