Tartu hungaroloogid lõpetasid edukalt ühisprojekti HUNGAROBOX

Tartu hungaroloogid lõpetasid edukalt ühisprojekti HUNGAROBOX – UNGARI KEELE ON-LINE SÕNASTIKE JA SÕNAVARAHARJUTUSTE KOGUM

Hungarobox õpikoostööprojekt oli kaks aastat (1.8.2013 – 31.7.2015) kestev Grundtvigi projekt, mis ühendas viit institutsiooni Soomest, Ungarist, Saksamaalt, Itaaliast ja Eestist (Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry; Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék; Universität Hamburg, Institut für Finnougristik/Uralistik, Universita degli Studi di Firenze, Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali ja Tartu Ülikooli soome-ugri osakond), kes kõik tegelevad ungari keele täiskasvanute õppega ja keeleõpetusega. 

Projekti käigus koostati on-line sõnastik, mis sisaldab IT üldkasutatavat sõnavara ja väljendeid (tasemel B1-B2) partnerite keeltes. Edaspidi võib sõnastik olla aluseks partnerite tulevaseks koostööks. Samuti on koostatud harjutustik IT sõnavara omandamiseks.

Sõnavara õppimine on keeleõppimise oluline osa. Ometi on sageli sellele pööratud vähem tähelepanu kui muudele keeleoskustele. Ungari keelt õppides ja õpetades on väga teretulnud kaasaegne materjal sõnavara õpetamiseks, sest seni ei ole eriti palju kättesaadavat materjali selleks ei Ungaris ega ka partnerriikides.

Lähemalt projekti tulemuste kohta vaata andmebaasist European Shared Treasure:

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2013-1-FI1-GRU06-12706

ja projekti kodulehelt, kust leiad sõnastiku ja harjutustiku:

http://www.hungarobox.eu