Foto:
Tartu Ülikool

Sügisest saab end täiendada keeletoimetamise vallas

Tartu Ülikooli pakutavates mikrokraadiprogrammides saab omandada lisapädevuse, millega tööturul silma paista ja konkurentsis püsida. Programmid on loodud just tööturu vajadusi silmas pidades ning võimaldavad võrreldes kraadiõppega õppida kiiremas tempos ja paindlikumalt.

Üks sellistest programmidest on „Keeletoimetamine“, mis algab 2022. aasta sügisel ning kuhu on oodatud praegused ja tulevased keeletoimetajad, toimetajad, tõlkijad ja kõik teised, kes puutuvad ühel või teisel viisil kokku tekstidega. „Peale filoloogide sobib programm ka muude erialade esindajatele. Mida mitmekülgsem on osalejate erialane taust, seda rikastavamad on keele üle tekkivad arutelud,“ ütles keeletoimetamise mikrokraadi programmijuht Riina Reinsalu.

Reinsalu sõnul ei ole mikrokraadiprogrammi läbija valmis keeletoimetaja, kuid ta saab tugeva aluse edasiseks tööks tekstidega. Oskus korrektselt väljenduda on kui visiitkaart, mis tuleb peale tõlkimise-toimetamise kasuks ka turunduses ja kommunikatsioonis, õigus-, haldus-, majandus- ja muude valdkondade tekstide koostamisel.

Eraldi praktikaainet ainete loetelust ei leia, sest toimetamisained on ise üdini praktilised. Programmi käigus tehtavate toimetamistööde kohta saab individuaalset tagasisidet. Erilist tähelepanu pööratakse elektrooniliste keelehooldeallikate, terminibaaside jm kasutusele, samuti tekstitööks vajalikele digioskustele. Peale praktiliste toimetamisainete kuuluvad valikusse ained, mis annavad ülevaate eesti keele struktuurist ja keelekorraldusest ning loovad tekstide kirjutajate, tõlkijate ja toimetajate jaoks asjakohase teoreetilise raamistiku.

Kuna mikrokraadiprogrammis osalemine annab 21 EAP-d, tuleb arvestada võrdlemisi suure koormusega, kuid see on hajutatud kahe semestri vahel. Kogu õppetöö toimub reedeti, kuid osas ainetes on ka vahenädalad, mis lisavad ajakavva paindlikkust. Soovi korral võib osaleda ka veebi teel, kuid Reinsalu soovitab eelistada kohapealset õpet.

Sügisest algavasse mikrokraadiprogrammi saab registreeruda 21. augustini. Registreerimiseks on vajalik kõrgharidus ja osalejad valitakse välja motivatsioonikirjade alusel. Täpsemat infot tähtaegade, tingimuste ja mikrokraadiprogrammi kohta leiab programmi tutvustuse juurest.

Lisaks „Keeletoimetamisele“ pakub eesti ja üldkeeleteaduse instituut kaht keeleõpetamisega seotud mikrokraadiprogrammi, mis algavad kevadsemestril. Programm „Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena“ võimaldab omandada erialased teadmised ja oskused täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õpetamiseks. Programm „Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja“ annab teadmised ja oskused, mis aitavad hakkama saada üha mitmekesistuvas klassiruumis. Kevadsemestri mikrokraadiprogrammidesse saab registreeruda alates novembrist ning ka nende puhul on eeldusteks kõrgharidus ja motivatsioonikiri.
 

#täiendusõpe
Keeleõpetaja-täiendõpe

Mikrokraadiprogramm: „Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja“

#täiendusõpe
Tartu Ülikooli üliõpilased

Tasuta koolitused ettevõtete töötajatele

#täiendusõpe
Tartu Ülikooli pusle kust on mõned jupid puudu

Mikrokraadiprogramm: Keeletoimetamine