Author:
Wikimedia Commons

Projekti “Vikipeedia kasutamine õppetöös: õpilaste ja õpetajate vaade” lõpuüritus

Peaaegu aasta aega on kestnud Wikimedia Foundationi rahastatud teadusprojekt “Vikipeedia kasutamine õppetöös: õpilaste ja õpetajate vaade”, mille eesmärk on välja selgitada eestikeelse Vikipeedia kasutus õppetöös nii õpilaste kui ka õpetajate vaatenurgast.

Muu hulgas keskenduti projektis sellele,

  • millised on õpilaste ja õpetajate arusaamad Vikipeediast;
  • kuidas on kasutatud Vikipeediat õppetöös nii õpilase kui ka õpetaja algatusel;
  • milliseid võimalusi näevad õpetajad Vikipeedia lõimimiseks õppetöösse.

Esmaspäeval, 5. juunil kell 16.15 toimub Jakobi 2 ruumis 423 Vikipeedia projekti lõpuüritus. Plaanis on kaks ettekannet: haridusteaduste kaasprofessor Ann Siiman tutvustab õpilaste ja eesti kirjanduse lektor Andrus Org õpetajate uuringu tulemusi. Ettekannete järel on kohvilaua taga aega aruteluks, sh selle üle, milline võiks olla uurimistulemuste rakenduslik väljund.

Üritusele on oodatud nii Wikimedia Eesti liikmed kui ka eesti ja üldkeeleteaduse instituudi töötajad ja üliõpilased.

#õppimine
Talvine lõputööde kaitsmine

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureusetööde kaitsmised 2023

#õppimine
Talvine lõputööde kaitsmine

Magistritööde kaitsmised kevadel 2023

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni