Pärast lõpetamist

Pärast bakalaureuseõppe läbimist saab kõiki erialasid edasi õppida eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppekaval. Samuti saab magistrantuuris õppida eesti keele ja kirjanduse või eesti keele võõrkeelena õpetajaks.

Magistriõpingute järel saab jätkata õpinguid ja uurimistööd doktorantuuris või asuda tööle. 

Meie vilistlased on hinnanud kõrgelt nii omandatud erialateadmisi ja -oskusi kui ka head suulist ja kirjalikku väljendusoskust. Vilistlased töötavad õpetajate ja õppejõududena, keeletoimetajate ja korrektoritena, spetsialistidena keeletehnoloogia ettevõtetes ja tarkvarafirmades, aga ka teadusasutustes, samuti keeleteadlaste, tõlkide ja tõlkijatena, ajakirjanduses, giididena ja muudes ametites haridus- ja kultuurivallas, kus on vajalik loovus, keeleteadlikkus ning analüüsioskus. 

Vilistlane Inna Hango tööst eesti keele võõrkeelena õpetajana:
Vilistlane Kristiina Maripuu tööst Saaremaa valla pressiesindajana ja vallavolikogu aseesimehena: