Magistritööde kaitsmised 6. juunil

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava ja eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppekava lõputööde kaitsmised toimuvad 6. juunil.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistritööde kaitsmine toimub Jakobi 2 auditooriumis 427. Kaitsmiskomisjoni koosseis: Mare Kitsnik (esimees), Maigi Vija, Ilona Tragel, Andrus Org.

Õpetajakoolituse magistrikava lõputööde kaitsmise ajakava

8.30–9.10 Kertu Kook, Uurimistöö kirjutamise protsess õpilase vaatenurgast. Juhendaja Riina Reinsalu, kaasjuhendaja Maigi Vija, retsensent Annely Hindrikson.
9.10–9.55 Maia Bubnov, Jaanika Hunt, III kooliastme õpilaste hinnangud ja arvamused eesti ning inglise keele tundide õppetegevuste kohta. Juhendaja Maigi Vija, kaasjuhendaja Külli Prillop, retsensent Katrin Mikk.
---------
15.30–16.10 Getter Must, Arvutist ja paberilt loetavate tekstide mõistmise võrdlus Saaremaa Gümnaasiumi õpilaste näitel. Juhendaja Helin Puksand, retsensent Ivika Hein.
16.10-16.50 Tuuli Reinthal, Kirjutamisülesanded sotsiaalainete õpetuses II kooliastme õpetajate vaates. Juhendaja Maigi Vija, retsensent Kati Käpp.
16.50–17.30 Kerli Varusk, Keskkonna ja jätkusuutliku arengu käsitlemise võimalusi III kooliastme kirjandustundides. Juhendaja Andrus Org, retsensent Katre Talviste.

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistritööde kaitsmine toimub Jakobi 2 auditooriumis 438.

Keeleteaduse magistrikava lõputööde kaitsmise ajakava

10.15 Anna Edela, Lüganuse 19. sajandi teise poole eesnimemuutused. Juhendajad Kadri Koreinik ja Annika Hussar, retsensent Kaisa Tammoja.
11.00 Karet Eesmäe, Keeletoimetaja töö tarbetekstidega. Juhendajad Katrin Kern ja Riina Reinsalu, retsensent Külli Habicht.
11.45 Marin Lehesalu, Kaasõppija tagasiside õppemeetodist riigieksamiks valmistuva abituriendi pilguga. Juhendajad Ilona Tragel ja Kati Käpp, retsensent Djuddah Leijen.
 

International Law and Human Rights

Avatakse vastuvõtt ühele doktoriõppekohale keeleteaduse ja fennougristika erialadel

Koen Planken õpetamas

Hollandlane õpetab kunstikoolis ukrainlastele eesti keelt

Talvine lõputööde kaitsmine

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureusetööde kaitsmised 2023