Foto:
Unsplash

Lõputööde esitamise tähtajad ja kaitsmised

2022 kevadsemestri magistriastme lõputööde esitamise ja kaitsmise ajad:

  • Eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistritööde esitamise tähtaeg on 24. mai.
  • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistritööde esitamise tähtaeg on 30. mai.
  • Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ja eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistritööde kaitsmised toimuvad 6. juunil.

2022 kevadsemestri bakalaureuseastme lõputööde esitamise ja kaitsmise ajad:

  • Bakalaureusetööde esitamise tähtajad on 1. ja 2. juuni.
  • Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 9. ja 10. juunil.

Tööd esitatakse elektroonselt Moodle'i kaudu PDF-formaadis.

 

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

22.08.2022
#õppimine #õpetamine
Raamat

Valmimas on uus eesti keele õpik ukrainlastele

25.07.2022