Keelekursustele registreerimine üliõpilasena

Tartu Ülikooli üliõpilased registreerivad keelekursustele õppeinfosüsteemis. Ava täpsem otsing ja määra järgmised väljad:

 • valdkond/asutus – eesti ja üldkeeleteaduse instituut
 • õppeaasta, semester (sügis või kevad), õppevorm – vali sobiv õppeaasta ja semester (õppevormi ei pea täpsustama, kuna keelekursused sobivad enamasti kõigile üliõpilastele olenemata õppevormist). 
 • üleülikooliline keeleõpe – vali huvipakkuv keelekursus

Soovitame kindlasti detailsema otsingu valikutes lisaks õppeaastale täpsustada ka semestri (sügis või kevad), sest tihti planeeritakse keelekursused kogu õppeaastaks ja nt sügisesi aineid otsides võivad ÕISis näha olla juba terve õppeaasta ained, kuid kevadised pole veel registreerimiseks avatud. 

Eesti ja üldkeeleteaduse kursuste ainekoodid algavad tähistega HVEE ja FLEE. Teiste tähistega kursuste puhul võib tegu olla hoopis nt Viljandis, Narvas või Pärnus toimuva keelekursusega. Kui tead kursuse koodi, piisab vaid selle sisestamisest üldotsingusse.

Aine toimumistega tutvudes veendu, et oled lehe ülaservas valinud õige semestri ainekava (nt 21/22 K PÕ HV).


Meelespea

 • Keelekursuste puhul on tegu praktikumidega, mis tähedab, et regulaarne osavõtt on väga oluline ja see on enamasti ka üheks kursuse läbimise tingimuseks. Praktilistel keelekursustel ei saa osaleda vabakuulajana, kõik õppijad peavad olema registreeritud.
 • Ainele registreerumisega võtab õppija endale kohustuse läbida vastava aine eksamid ja arvestused.
 • NB! Registreeringu tühistamise tähtajad võivad olla erinevad! Vastavalt õppekorralduseeskirjale on päevase õppe üliõpilasel õigus tühistada registreerumine õppeainele hiljemalt enne kolmanda kontaktõppe toimumist ja sessioonõppe üliõpilasel enne, kui on toimunud 10% kontaktõppest. Veebikursuste puhul saab registreeringu tühistada enne, kui on toimunud 10% õppetööst.
 • Kui õppeinfosüsteem näitab, et kursus on täis, saab registreerida järjekorda. Ka veel esimestel nädalatel võib registreerunute arv muutuda ja sul võib avaneda võimalus siiski kursusega liituda. Kui mõni koht vabaneb, saadab ÕIS automaatteate sinu ülikooli e-mailile ning registreeringu kinnitamiseks on seejärel aega 2 päeva. Kui kursus juba käib, aga oled aine järjekorras, soovitame siiski esimesse tundi kohale minna, sest auditooriumis võib olla vabu kohti.
 • Õppeaasta sügissemester algab tavaliselt septembri esimesel nädalal, kevadsemester veebruari teisel nädalal. Kõik keelekursused kestavad enamasti 15-16 nädalat.
 • Kursuse mahtu arvestame akadeemilistes tundides: üks akadeemiline tund on 45 minutit, ühe keeletunni pikkus on 1,5 tundi ehk kaks akadeemilist tundi. Tavapäraselt on ühe keelekursuse maht 60-64 akadeemilist tundi ehk 30-32 praktikumi.
 • Esimese tunni jooksul saab keeleõppija kogu vajaliku kursust puudutava info õppejõu käest.
 • Keelekursuste tasemed on märgitud CEFR standardi järgi: A (algtase), B (kesktase), C (kõrgtase).

 • Kui oled unustanud oma ÕISi kasutajatunnuse ja parooli, kirjuta arvutiabi@ut.ee. Lisa kirjale kindlasti oma nimi ja isikukood.