Author:
Pexels

Euroopa Komisjon rahastab keeleteadlaste konsortsiumi

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai Euroopa Komisjonilt meetme Twinning kaudu rahastuse, et käivitada konsortsiumi MEDAL (Methodological Excellence in Data-Driven Approaches to Linguistics) projekt. MEDAL on eesti ja üldkeeleteaduse instituudi algatatud rahvusvaheline keeleteaduse metodoloogia arendamise ja õpetamise konsortsium.

Peale Tartu Ülikooli kuuluvad MEDAL-isse ka tippteadlased partnerasutustest: Birminghami Ülikoolist Ühendkuningriigis ning Max Plancki Psühholingvistika Instituudist ja Nijmegeni Radboudi Ülikoolist Hollandis. MEDAL-i eesmärk on arendada kõigi partnerite pädevust keeleteaduslikes meetodites, eriti noortel keeleteadlastel. Selleks pakutakse suurepäraseid võimalusi omandada uusi metodoloogilisi teadmisi, sõlmida kontakte ja algatada koostööd teadlastega teistest teadusasutustest.

Igal aastal toimuvad ühes partnerasutuses konverentsid ja töötoad, kus on luubi all üks keeleteaduslik meetod: korpuslingvistika, katselised meetodid, arvutimodelleerimine jne. Tartu Ülikool panustab konsortsiumisse eelkõige teadmistega korpuspõhiste keeleuurimismeetodite ning ka laiemalt keeltevaheliste võrdlevate meetodite kohta.

#õpetamine #rahvusvaheline #teadus
Tudengid-Jakobi-aknal-HVEE

Keeleteadus on üks kahest Tartu Ülikooli tugevaimast uurimisvaldkonnast

#õppimine #rahvusvaheline
Tudengid gloobust uurimas.

Humanitaartudengite seiklused välismaal õppides ja praktikal

#rahvusvaheline
Lutsi muuseum

Lätis peeti kolmandat Lutsi seminari