Emakeele Selts kutsub üliõpilaskonverentsile

Emakeele Selts kutsub reedel, 30. septembril Tartu Ülikooli peahoonesse (aud 128) traditsioonilisele üliõpilaskonverentsile, millega tähistatakse Euroopa keelte päeva. Kõik on oodatud!

Konverentsi kantakse üle ka Zoomis. Veebis liitumiseks kliki Zoomi lingil ja kasuta sissepääsukoodi 082021.

Kava:

11.45 Avasõnad ESi juhatuse esimehelt Helle Metslangilt

11.50–13.10 I plokk „Keele kõla ja jõud“

Diana Vender, „Hoiakud ja valmisolek seoses üleminekuga eestikeelsele õppele Jõhvis ja Kohtla-Järvel“ (magistritöö)

Janek Vaab, „Leivu keele kõrisulghäälik“ (uurimistöö)

Triin Aasa, „Intensiivistajad eesti noortekeeles“ (bakalaureusetöö)

Anete Kitse  „Eri vanuses kõnelejad argisuhtluses“ (õpilase uurimustöö)

13.10–13.30 sirutuspaus

13.30–14.50 II plokk „Keelsus ja meelsus“

Nele Karolin Teiva, „Hoiaku väljendamine eesti keele riigieksami ettevalmistuskursuse kirjandites“ (bakalaureusetöö)

Marri-Mariska Tammepõld ja Alice Nurmela, „Tõestusmaterjal riigieksamikirjandis: „Näiteks kirjutas A. H. Tammsaare…““ (bakalaureusetöö)

Ingrid Mald, „Eesti Televisiooni uudistekstide tundetoon multimodaalse ja verbaalse teksti analüüsil“ (magistritöö)

Jaanika Hunt (ja Maia Bubnov), „III kooliastme õpilaste hinnangud ja arvamused eesti ning inglise keele tundide õppetegevuste kohta“ (magistritöö)

#instituudist
sulev iva

Võru keele nädal Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis

#instituudist
Kalõvipoig

"Kalõvipoja" õdak

#instituudist
speech-bubbles

Aita teha teadust, osale katses!