Eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureusetööde kaitsmised 2023

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava lõputööde kaitsmised toimuvad 8. ja 9. juunil ning 28. juunil. 8. ja 9. juunil toimuvad kaitsmised Jakobi 2 ruumis 428 ning 28. juunil ruumis 438.

Ajakava 8. juunil (Jakobi 2-428):

10.00     Marilin Lõhmus „Vikipeedia kasutamine üldhariduskoolide õppetöös õpetaja vaates
Juhendaja Riina Reinsalu, retsensent Diana Vender

10.30     Mihkel Rünkla „Mineviku liitajavormide tõlkimine ungari keelde ilukirjandustekstide näitel
Juhendajad Krisztina Tóth ja Ann Veismann, retsensent Gerson Klumpp

11.00     Margit Kooser „Deminutiivsufiksid hüüdnimedes”
Juhendaja Piia Taremaa, retsensent Ann Veismann

PAUS

11.45     Alina Schmidt „Lõimitud aine ja keeleõppe meetodi rakendamine eesti keele kui teise keele õpetamisel koolieelses lasteasutuses
Juhendaja Birute Klaas-Lang, retsensent Diana Vender

12.15     Aira Tonka „Arvsõnade kasutamine ajaväljendites (taskuhäälingute põhjal)
Juhendajad Liina Lindström ja Helen Plado, retsensent Annika Kängsepp

12.45     Leena Karin Toots „LGBT+ kogukonnaga seotud sõnavara Eesti LGBT+ aktivistide taskuhäälingutes
Juhendajad Liina Lindström ja Maarja-Liisa Pilvik, retsensent Kristiina Vaik

PAUS

14.15     Liisa Kai Siimut „Naer noorte netikeeles
Juhendajad Tiit Hennoste ja Pärtel Lippus, retsensent Maarja-Liisa Pilvik

14.45     Anett Arutamm „Manipulatsiooni esinemine Eesti Vabariigi presidentide vabariigi aastapäeva kõnedes
Juhendaja Tiit Hennoste, retsensent Andriela Rääbis

15.15     Edgar Sai „Vene emakeelega kõnelejate eesti keele palatalisatsiooni taju
Juhendaja Anton Malmi, retsensent Pire Teras

Ajakava 9. juunil (Jakobi 2-428):

9.30       Sofia Lutter „Vene keelt esimese keelena kõnelevate Tartu lapsevanemate suhtumine kakskeelsusesse ja varajasse keeleõppesse
Juhendajad Virve-Anneli Vihman ja Kadri Koreinik, retsensent Birute Klaas-Lang

10.00     Jekaterina Petrotšenko „Tegelik mitmekeelsus
Juhendaja Birute Klaas-Lang, retsensent Raili Pool

10.30     Hannabel Aria Elurikkusest ja bioloogilisest mitmekesisusest rääkimise metafoorid
Juhendaja Ann Veismann, retsensent Katrin Kern

PAUS

11.15     Georg Timoštšenko „Eesti keele distributiivsed ti-liitelised määrsõnad
Juhendaja Külli Habicht, retsensent Ann Siiman

11.45     Alexandra Kolsar „Kaasõpilaste kirjanditele antud tagasisidekommentaaride aspektid ja tüübid
Juhendajad Ilona Tragel ja Kati Käpp, retsensent Nele Karolin Teiva

12.15     Nele Novek „Isikukasutuse ja sisu mõju kaasüliõpilase tagasisidekommentaari rakendamisele
Juhendajad Ilona Tragel ja Kerli Kraus, retsensent Kati Käpp

Ajakava 28. juunil (Jakobi 2-438):

13.00     Sofiia Sitnikova „Keelekümblus lasteaias: eesti vs vene keel suhtlussituatsioonides“
Juhendaja Birute Klaas-Lang, retsensent Diana Vender

13.30   Alina SmirnovaSõnavarapädevuse arendamine keeleäppide toel
juhendajad Birute Klaas-Lang ja Jelena Kallas, retsensent Maarika Teral

14.00   Tatjana GolubovitšEesti keele õpetamine vene õppekeelega lasteaiarühmas pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” raames“
juhendaja Maarika Teral, retsensent Raili Pool

PAUS (15 min)

14.45   Karina Zathejeva “Eesti keele esinemine venekeelsete teismeliste koolisõnavaras Tartu ühe kooli näitel“
juhendaja Kristiina Praakli, retsensent Nikolay Kuznetsov

15.15   Egeli Lõbus „Eesti üldhariduskoolide õpilaste Vikipeedia kasutamisharjumused“
juhendaja Riina Reinsalu, retsensent Külli Prillop

15.45   Vasilisa Kovkin „Tee eesti keele juurde. Eraõpetaja kaasamise põhjused“ 
juhendaja Birute Klaas-Lang, retsensent Kerttu Rozenvalde

International Law and Human Rights

Avatakse vastuvõtt ühele doktoriõppekohale keeleteaduse ja fennougristika erialadel

Koen Planken õpetamas

Hollandlane õpetab kunstikoolis ukrainlastele eesti keelt

Talvine lõputööde kaitsmine

Magistritööde kaitsmised kevadel 2023