Autor:
Lauri Kulpsoo

Leia Eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekavalt eesti keele võõrkeelena kõrvaleriala

Soovid lihvida oma eesti keele oskust, et muretumalt Eesti keele- ja kultuurikeskkonnas toime tulla ja toetada ka oma õpinguid peaerialal? Kui õpid bakalaureuseõppes mõnel muul õppekaval ning eesti keel ei ole sinu emakeel, siis oled oodatud valima oma kõrvalerialaks eesti keele võõrkeelena.

Eesti keele võõrkeelena kõrvaleriala koosneb ühest suunamoodulist (24 EAP), ühest erialamoodulist (24 EAP) ja valikainetest (12 EAP). Suunamooduli eesmärk on kindlustada pädevus eesti keele kasutamisel: täiendad oma üldkeeleoskust, lihvid hääldust ning õpid eesti keelt kasutama akadeemilistes tekstides ja ettekannetes. Erialamoodul annab aga juba süsteemsed teadmised eesti keele struktuurist ja sõnavarast ning tutvustab eesti kultuuriloo põhietappe, avardades su silmaringi ja suurendades suhtlemisjulgust Eesti kultuuriruumis liikudes.

Eesti keel võõrkeelena kõrvalerialana on valitav ainult teiste õppekavade üliõpilastele, kes on sooritanud eesti keele teise keelena riigieksami ja/või räägivad eesti keelt teise keelena.

Valikained 12 EAP mahus saad valida eesti ja üldkeeleteaduse instituudi kursuste seast, mis ei kuulu kõrvaleriala moodulitesse. Küsi julgelt ainete valiku ja läbimise järjekorra kohta programmijuhi või õppekorraldaja soovitusi!

Suunamooduli ja erialamooduli ainetega saad tutvuda allpool.

Eesti keele hääldusõpetus (3 EAP) FLEE.04.124

Akadeemiline eesti keel muukeelsetele I (6 EAP) FLEE.04.210

Kirjutamisseminar eesti keele võõrkeelena üliõpilastele (3 EAP) HVEE.05.041

Lugemisseminar eesti keele võõrkeelena üliõpilastele (3 EAP) HVEE.05.040

Sotsiolingvistika (3 EAP) HVEE.04.020

Alustuseks tuleb aga valida üks järgnevatest ainetest:

Eesti keel edasijõudnutele I (C1.1) (6 EAP) FLEE.04.126 

Eesti keel edasijõudnutele II (C1.1) (6 EAP) FLEE.04.127