Keelekursustele registreerimine täiendusõppijana

Vabade kohtade olemasolul saab täiendusõppijana osaleda paljudel tasemeõppe kursustel, sealhulgas Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele kursustel. 

Kõigi kursuste toimumisajad lähtuvad ülikooli akadeemilisest kalendrist. Sügissemestri kursused algavad septembri esimesel või teisel nädalal, kevadsemestri kursused algavad veebruari teisel nädalal. Keelekursused kestavad kokku 15-16 nädalat. Õppeinfosüsteemis on kursustele registreerimine avatud vastavalt 15. maist ja 15. detsembrist ning jääb avatuks kuni semestri alguseni. Samaks ajaks laeme kursused üles ka kodulehele ning samadest kuupäevadest on oodatud ka täiendusõppijate avaldused. Kui kursused on juba alanud, saab avaldusi esitada ja kursustega liituda hiljemalt semestri esimese nädala lõpuni.


Kursuse maksumus täiendusõppijale

1 EAP (ainepunkt) = 55 €

Kuidas arvutada kursuse hinda?

 • 6 EAP mahus kursuse hind: 6 x 55 = 330
 • 3 EAP mahus kursuse hind: 3 x 55 = 165 €

Enamasti on 6-ainepunktisel kursusel nädalas kaks kohtumist ja 3-ainepunktisel kursusel üks kohtumine. Kursuse hinnas sisalduvad elektroonilised õppematerjalid.

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner, kes pakub muuhulgas koolitusvõimalusi ka töötavale inimesele.


Kui oled unustanud oma ÕISi kasutajatunnuse ja parooli, kirjuta arvutiabi@ut.ee. Lisa kirjale kindlasti oma nimi ja isikukood.

 • Kursuse alguses saab täiendusõppija kursuse sobivuse hindamiseks külastada kahte esimest kohtumist, mille järel tuleb osalemissoov kirjalikus vormis (nt e-kirja teel) lõplikult kinnitada või teavitada oma loobumissoovist.
 • Täiendusõppijana kursusele registreerimine ei anna üliõpilase staatust. 
 • Kursuse mahtu arvestame akadeemilistes tundides: üks akadeemiline tund on 45 minutit, ühe keeletunni pikkus on 1,5 tundi ehk kaks akadeemilist tundi. Tavapäraselt on ühe keelekursuse maht 60-64 akadeemilist tundi ehk 30-32 kohtumist.
 • Kursusele registreerudes võetakse kohustus läbida õpiväljundite hindamine. Hinne võib kujuneda õppeaines kas jooksvalt (nt kontrolltööde koondhinne) või lõpphindamisel (eksam, arvestus, kodutöö). Tulemus võib olla eristav (A-E) või mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud).
 • Keeletundide puhul on tegu praktikumidega, millest osavõtt on enamasti kohustuslik ja eelduseks hindamisele pääsemisel.
 • Esimese tunni jooksul saab keeleõppija kogu vajaliku kursust puudutava info õppejõu käest.
 • Kui kursus on täis, ära heida meelt. Semestri esimestel nädalatel võib registreerunute arv muutuda ja sul võib avaneda võimalus siiski kursusega liituda.
 • Pärast kursuse edukat lõpetamist väljastame reeglina digitaalse tunnistuse. Kui soovite tunnistust paberil või ingliskeelsena, palume sellest eelnevalt teavitada.
 • Keelekursuste tasemed on märgitud CEFR standardi järgi: A (algtase), B (kesktase), C (kõrgtase). Vaata keeletasemeid.
 • Arve väljastame e-posti teel.

Keelekursusele registreerimise avaldus:

Avalduse vorm