Skip to main content
Foto:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogramm: Keeletoimetamine

Keeletoimetamise mikrokraadiprogramm pakub võimalust täiendada oma teadmisi ja oskusi nii algupäraste kui ka tõlgitud ilukirjandus- ja tarbetekstide valdkonnas. Eritähelepanu pööratakse elektrooniliste keelehooldeallikate, terminibaaside jms kasutusele, samuti tekstitööks vajalikele digioskustele. Peale praktiliste toimetamisainete kuuluvad valikusse ained, mis annavad ülevaate eesti keele struktuurist ja keelekorraldusest ning loovad seega tekstidega tegelemiseks asjakohase teoreetilise raamistiku.

Mikrokraadiprogrammis osalema on oodatud nii praegused ja tulevased keeletoimetajad, toimetajad, tõlkijad kui ka kõik teised, kelle tegevusala on seotud tekstidega. Osalejatel ei pea olema filoloogiharidust, tähtis on vaid bakalaureusekraad ja huvi tekstimaailma vastu.

Registreerima

Programmi läbinud õppija

  • tunneb eesti keele grammatilist struktuuri ja arvestab sellega tekstide keeletoimetamisel;
  • järgib keeletoimetamisel tänapäevaseid keelekorralduse ja -hoolde põhimõtteid;
  • oskab keeletoimetada nii algupäraseid kui ka tõlgitud ilukirjandus- ja tarbetekste;
  • põhjendab tekstis tehtud muudatuste vajalikkust teksti autorile, lähtudes ajakohastest keelehooldeallikatest;
  • rakendab keeletoimetamiseks vajalikke digioskusi.

Mikrokraadiprogrammi läbimine toetab ettevalmistust keeletoimetaja kutseeksamiks.

Mikrokraadiprogramm koosneb kuuest ainest: sügissemestril on neli ainet (12 EAP-d) ja kevadsemestril kaks ainet (9 EAP-d).

Üks sügissemestri aine on kavandatud e-kursusena. Ülejäänud ainetes toimub auditoorne õppetöö reedeti. Võimalik on osaleda ka veebi teel (Zoomi kaudu). Soovitatav on siiski osa võtta auditoorsest õppest ja kasutada veebis osalemise võimalust vaid vajaduse korral, sest veebi helikvaliteet jm tingimused ei pruugi olla võrdväärsed auditoorse õppetöö omadega.

Mikrokraadiprogrammi infotund on 2. septembril veebis.

Sügissemestril on neli ainet (12 EAP-d). Kolmes aines toimub õppetöö reedeti

  • kell 10-12 "Eesti keele korraldamine ja seisund" (3 EAP-d),
  • kell 12-14 "Eesti keel" (3 EAP-d),
  • kell 14-16 "Keeletoimetamine II" (3 EAP-d).

Aine "Ülevaade eesti keele struktuurist" (3 EAP-d) on e-kursus, mis koosneb e-õppest ja seda toetavast kolmest veebiseminarist (sügissemestril).

Kevadsemestril on kaks ainet (9 EAP-d).

  • Aines "Tõlke toimetamine" (3 EAP-d) toimub õppetöö igal reedel kell 10-12.
  • Aines "Erialase tarbeteksti toimetamine" (6 EAP-d) toimub õppetöö esimesel kahel nädalal reedeti kell 12-14, seejärel üle nädala kell 12-16.

Programmi maksumus on 1260 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaksu.

#täiendusõpe
Tartu Ülikooli pusle kust on mõned jupid puudu

Sügisest saab end täiendada keeletoimetamise vallas

Jaga
05.07.2022
#täiendusõpe
Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel

Jaga
26.04.2022
#täiendusõpe
keeleteaduslik katse

Keeleteadlaste külalistunnid ja töötoad koolidele

Jaga
25.11.2021