Autor:
Tartu Ülikooli Kirjastus

Veebis on ilmunud Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja detsembrinumber

Veebis on ilmunud Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja detsembrinumberKui varasemalt on ESUKA/JEFUL avaldanud peamiselt teemanumbreid, siis see on esimene toimetajate Pärtel Lippuse ja Helen Plado käe all valminud üldnumber.

Numbris on 11 artiklit järgnevatel teemadel:

- soome netsessiivkonstruktsioonist argisuhtluses

- karjala verbimorfoloogiast

- eesti palatalisatsioonist

- handi murdejaotusest

- isuri Soikkola murde pronoomenitest

- eesti keelekorraldusest

- eesti pronoomenitest

- karjala isikunimedest

- karjala keele revitaliseerimisest

- mordva käändesemantikast

- karjala kakskeelsusest

Enamik kogumikus ilmunud artiklitest on veebis saadaval olnud juba varem, sest alates juunist hakkas ESUKA/JEFUL avaldama artikleid kohe, kui nad retsenseerimis- ja toimetamisprotseduurid on läbinud. Kui kasutad Twitterit, siis kõige mugavam on ilmuvate artiklitega end kursis hoida, kui jälgid @esukaJeful kanalit.

ESUKA/JEFUL ootab ka teie kaastöid. Kuna avaldamine toimub jooksvalt, siis ei ole üldnumbris artiklite esitamiseks kindlaid tähtaegu: saada käsikiri, kui see on valmis, see saadetakse kohe retsenseerimisele ning artikkel saab avaldatud samuti siis, kui see on valmis! Vaata täpsemalt vormistusjuhendit ajakirja kodulehel.

#teadus
Elisabeth Kaukonen

Elisabeth Kaukonen: stereotüüpides siplev eesti keel

#teadus
Vasakult paremale Lisa Yankovskaya, prof Mark Fišel ja Maali Tars

Tartu Ülikooli masintõlkemootor toetab nüüd veel 17 soome-ugri keelt

#teadus
Laughing

Naer aitab peita piinlikkus- ja ebamugavustunnet