Piibi-Kai Kivik (Indiana): "'Conversation-for-learning' ja teised vähestruktureeritud õpikontekstid"

27. septembril 2022 kell 16.00–17.15 peab Piibi-Kai Kivik Indiana Ülikoolist Bloomingtonis loengu teemal "Conversation-for-learning ja teised vähestruktureeritud õpikontekstid: tähelepanekud Indiana ülikooli eesti keele programmi näitel". Loe ettekande lühikirjeldust altpoolt. Piibi-Kai ettekanne toimub Zoomi vahendusel. Liitumiseks kliki Zoomi lingile ja kasuta sisenemisel koodi 990981.

Ettekande ühikirjeldus:

"Ettekandes teen ülevaate teise keele omandamise ja teise keele suhtluspädevuse uurimisest interaktsioonlingvistika ja konversatsioonianalüüsi vahenditega ning mitteformaalsetes õpikontekstides (nt. Hellermann et al. 2019; Salaberry & Kunitz, 2019).
Vaatlen vestlusõppe (conversation-for-learning, Kasper & Kim, 2015) kui keeleõppe vormi võimalusi teise keele omandamise uurimiseks, aga ka aktiivse võõrkeeleõppe pedagoogikas.  Analüüsin keele õppimist kui tegevusi konkreetses suhtlussituatsioonis, sh. viitamine varasemale õpikogemusele ja osalemine vestluses aktiivse keeleõppijana, näiteks eneseparandused ning valitud õpiobjektidele (learnables) keskendumine. Peatun ka teistel õppevormidel, mis aitavad luua õppijate kogukonda ja laiendada keeleõppe konteksti väljaspoole klassiruumi.
Kuna andmed on kogutud ameerika üliõpilastelt, kes õpivad eesti keele kursusel ülikoolis, siis tutvustan taustaks põgusalt ka võõrkeeleõppe olukorda Ameerika Ühendriikide kõrghariduses."

Läänemere kontaktid

Rahvusvaheline konverents “Läänemere kontaktid”

Petar Keyaov

Läänemeresoome keelte professor Petar Kehayov räägib inauguratsiooniloengul läänemeresoome keelte uurimise katsumustest

Projektijuhtimise terminite töötuba

MEDALi töötuba: Keelearhiivi ja teiste veebikorpuste kasutamine