Skip to main content

Mikrokraadiprogramm Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena

Mikrokraadiprogramm Täiskasvanute koolitaja: eesti keele teise keelena õpetaja (21 EAP, HVEE.TK.072) on tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud "Eesti keele ja kirjanduse õpetaja" magistriõppekava eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala moodulite baasil tööturu vajadusi silmas pidades. Programm võimaldab kahe semestri jooksul paindlikus õppevormis omandada erialased teadmised ja oskused täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õpetamiseks.
Programmi sihtrühmaks on vähemalt bakalaureusekraadiga ning eesti keelt emakeelena kõneleja tasemel valdavad täiskasvanud õppijad.

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse väljastamisega tõendatakse õpiväljundites määratletud teadmiste ja oskuste saavutamist.

Täiskasvanute koolitaja mikrokraadiprogramm on kindla fookusega terviklik tükike meie magistriõppekavast. Mikrokraad ei asenda siiski kõrgharidust, vaid täiendab ja mitmekesistab seda, muutes õppeprotsessi paindlikumaks ja arvestades õppijate diferentseeritud vajadustega.

Programmi läbinud õppija:

  • tunneb eesti keele struktuuri ning oskab eesti keele grammatiliste vormide moodustamist ja kasutamist muu emakeelega õppijale arusaadavalt seletada ja põhjendada;
  • tunneb Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete iseloomulikke jooni;
  • oskab kavandada ja läbi viia täiskasvanud õppijatele mõeldud eesti keele kui teise keele kursusi, käsitledes erinevaid osaoskusi ning arvestades sihtrühma vajadusi;
  • võtab õppetöös arvesse täiskasvanud õppija eripära (sh põlvkondlikku ja kultuurilist).

Programmi sügissemestri maht on 9 EAP ja kevadsemestri maht 12 EAP. Õppetöö on mikrokraadiprogrammis osalejatele korraldatud sessioonõppes kahe semestri jooksul koos õpetajakoolituse magistrikava üliõpilastega. Õppesessioonid toimuvad reedeti paarisnädalatel. Õppejõududeks on oma eriala parimad spetsialistid ja kogenud koolitajad. Kursustel on veebitugi, iseseisvaid töid tagasisidestatakse.

2021/2022 õppeaastal pakutav mikrokraadiprogramm HVEE.TK.072 Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena koosneb järgmistest kursustest.
HVEE.05.032    Eesti keele kui teise keele didaktika (3 EAP), õppejõud Mare Kitsnik
FLEE.02.122     Eesti keele struktuur (6 EAP), õppejõud Külli Habicht, Külli Prillop, Helen Plado,  Carl Erik Simmul
HVEE.05.022    Eesti keele võõrkeelena grammatika erikursus (6 EAP), õppejõud Raili Pool
HVEE.05.020    Mängustamine ja improvisatsioon keeleõppes (3 EAP) , õppejõud Mare Kitsnik
HVEE.05.036    Täiskasvanud õppija eripära (3 EAP), õppejõud Anu Vaagen

Programmi maksumus 1050 eurot tasutakse vastavalt semestrite õppemahule kahes jaos: sügissemestri eest 450 eurot ning kevadsemestri eest 600 eurot. Käibemaksu hinnale ei lisandu.

#täiendusõpe
keeleteaduslik katse

Keeleteadlaste külalistunnid ja töötoad koolidele

Jaga
25.11.2021
#täiendusõpe
Keelekohvik 2017

Eesti keele suvekursused koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga

Jaga
25.11.2021
Jaga
24.11.2021