Marri Amoni doktoritöö kaitsmine 26. augustil kell 11.15 Jakobi 2-438

26. augustil kell 11.15 kaitseb Marri Amon doktoritööd "Initial and final detachments in spoken Estonian: a study in the framework of Information Structuring". Doktoritöö juhendajad on emeriitprof M. M. Jocelyne Fernandez-Vest (Pariisi ülikool) ja dr Liina Lindström. Oponent on prof Marja-Liisa Helasvuo (Turu ülikool). Kaitsmine toimub Jakobi 2-438.