Author:
Enel Põld

LV Veski Päev toimub 27. juunil Tartu Ülikoolis

Emakeeleseltsi korraldatav LV Veski päev „Mitmekesistuv eesti keel“ toimub 27.06 kell 11.15 Tartu Ülikooli peahoones auditooriumis 139.

Ürituse kava:

Avasõnad ESi esimehelt Helle Metslangilt 11.15–12.50

I. Keel ühiskonnas 11.20–12.50

Birute Klaas-Lang „Kogukond kui keeleõpetaja“
Sirli Zupping „Eesti kõrgharidus- ja teaduskeele arendamisest“

Irene Käosaar: „Keelepööre koolis“

Sirutuspaus 12.50–13.10

II. Doktoritööde vaatenurki 13.10–14.30

Helin Kask „Inglise-eesti koodikopeerimine Eesti blogides ja vlogides“
Kristina Koppel „Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus“

Marju Taukar „Kvantitatiivne lähenemine tõlketeaduses - päriselt?“

Mariann Proos „Eesti keele kogemustajuverbide tähendused ja kasutus“

ESA 67 tutvustus peatoimetaja Reili Arguselt 14.30

Kell 15.30 asetame lilled Raadi kalmistul J. V. Veski kalmule. Sõna võtab Reili Argus.

#andmebaasid #kestlikkus #teadus
maailma keeled

Uus hiidandmebaas tõstab kilbile väikekeelte võlu

#teadus
suhtlussituatsioon Jakobi 2

Uuring: kõnetempo sõltub vanusest, soost ja vestluspartnerist

#õppimine #õpetamine #teadus
ChatGPT

ChatGPT kõrghariduse voodi all - kas päris koll?