Harald Baayen’ile omistatakse Tartu Ülikooli keeleteaduse audoktori kraad

Tübingeni ülikooli professor Rolf Harald Baayen nimetatakse 1. detsembril keeleteaduse audoktoriks väljapaistva töö eest kvantitatiivse keeleteaduse metoodika arendamisel ja õpetamisel ning pikaajalise koostöö eest Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna keeleteadlastega.

Image
Harald Baayen

Baayen on aidanud märkimisväärselt kaasa psühholingvistika ja kvantitatiivse lingvistika arengule Tartu Ülikoolis ja Eestis ning mõjutanud seda, kuidas Tartu Ülikoolis tänapäeval keeleteadust tehakse. Ta on Tartu Ülikoolis õpetanud loengukursusi statistiliste meetodite ja keele modelleerimise teemal. Neist esimene, 2012. aastal peetud kursus võimestas väga paljusid doktorante ja noorteadlasi rakendama keeleteaduses uudseid meetodeid.

Baayenil on olnud sügav huvi eesti keele vastu ning ta on kasutanud eesti keelt näitena oma publikatsioonides ja testkeelena keelemudelites. Baayen kuulub ka Eesti ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakirja toimetuskolleegiumisse. Lisaks on ta juhendanud Eesti keeleteadlasi nende teaduskarjääri eri etappidel kvantitatiivse lingvistika ning keele morfoloogia töötlemise ja keele modelleerimise vallas. Koostöö temaga on arendanud ja arendab kindlasti ka tulevikus paljude Eesti keeleteadlaste teoreetilist ja metodoloogilist pädevust. 

Loe professor Rolf Harald Baayeni kohta pikemat tutvustust siit.

 

Doktoritöö

Milda Kurpniece kaitseb doktoritööd "The Livonian Jussive in the context of the Central Baltic Area"

Pire Teras

Kaasprofessor Pire Teras pälvis Tartu Ülikooli aumärgi

Kristi Ilves

Kristi Ilves tutvustab oma menukit mulgi jututares