Foto:
Pexels

Eestlased räägivad rohkem kiirest kui aeglasest

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse teadur Piia Taremaa leidis, et kiiruse väljendamine keeles on kallutatud kiire poole ning aeglasest liikumisest räägitakse vähem. Korpusuuringust selgus, et kui 400-st viisi väljendavast sõnast väljendas kiiret liikumist üle 150 sõna või fraasi, siis aeglase liikumise kohta oli kasutatud vähem kui 30 sõna.

Lähemalt kiiruseväljenditest ja sellest, mida nende kasutussagedus inimese kohta ütleb, loe Novaatorist

#teadus

Maria Tuulik kaitseb doktoritööd "Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel"

Maria Tuulik kaitseb doktoritööd "Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel".
#teadus

Tomasz Wicherkiewicz (Poznan): Minority (language) policies and politics in Poland - a downward spiral?

22. novembril peab TÜlingu ettekande professor Tomasz Wicherkiewicz Poznani ülikoolist Poolas. Ettekande pealkiri on "Minority (language) policies and politics in Poland - a downward spiral?".
#teadus #ühiskonnale