Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppes õpitakse sessioonõppes kaks aastat. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekaval saab õppida kahel erialal: eesti keele ja kirjanduse õpetajaks põhikoolis ja gümnaasiumis või eesti keele võõrkeelena õpetajaks mitte-eesti koolis, keelekursustel vm. Lisaks saab omandada ka lisaeriala: soome keele õpetaja, eesti keele võõrkeelena õpetaja, lõunaeesti keele ja kultuuri õpetaja, usundiõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja, ladina keele õpetaja.

Sisseastumisest loe siit

Altpoolt leiad lisainfot õppetöö kohta.

Magistriõppes õpitakse, kuidas õpetada eesti keelt ja kirjandust huvitavalt, tänapäevaselt ja inspireerivalt. Õppekavas on erialased ainekursused, didaktika ja kutseõpingute kursused.

Eesti keele aineid ja didaktikat õpitakse eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, kirjandust ja selle didaktikat kultuuriteaduste instituudis, kutseõpingute kursusi haridusteaduste instituudis. Didaktikaaineid õpetavad koolikogemusega õppejõud.

Õppekava erialaaineid õpitakse eelkõige lähtudes kooliprogrammist. Kõik magistrandid sooritavad pedagoogilise praktika nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis, sest tegelikku klassi ees olemise kogemust on vaja kõigil tulevastel õpetajatel.

Eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala magistrandid võivad gümnaasiumiosa praktika sooritada kas mitte-eesti gümnaasiumis, Tartu Ülikoolis või väliskõrgkoolis (taotledes vastavat stipendiumi Erasmuse programmi kaudu). 

Vilistlane arvab

“TÜ eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala annab hea võimaluse tutvuda nii didaktilise kui ka pedagoogilise teooriaga ja seda kohe praktikas rakendada. Tänu magistriõpingutele olin valmis õpetajaameti proovikivideks, sain kolleegi ja õpetajana paremaks meeskonnamängijaks ning oskan sõna sekka öelda ka haridusuuenduse teemadel.”

Rauno Alev, 2015. aasta vilistlane, Kiili gümnaasiumi õppejuht ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Oma kogemust magistriõpingutest jagab eesti keele võõrkeelena õpetaja õppekava vilistlane Inna Hango
#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub teisipäeval, 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas.
#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus toimub reedel, 16. juunil 2023 kell 13.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.