Autor:
Enel Põld

Artiklikogumik Philologia Estonica Tallinnensis käsitleb kaasaja laste ja noorte mitmekeelsust

Ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuse laste ja noorte mitmekeelsust käsitlev artiklikogumik Philologia Estonica Tallinnensis, millest leiab kaks artiklit ka eesti ja üldkeeleteaduse instituudi noortekeele uurijate töörühmalt. TeKE ehk Teismeliste Keel Eestis töörühm on kogunud teismeliste suulisi ja tšätivestlusi ning teinud kogutud materjali põhjal uurimusi alates 2019. aasta novembrist.

Artiklikogumikus ilmunud artikli „„Mis keeles ma räägin, I don't know“. Eesti sisuloojate inglise keele kasutusest YouTube'is autorid on TeKE töörühma uurijad Kristiina Praakli, Mari-Liis Korkus, Aive Mandel, Elisabeth Kaukonen, Annika Kängsepp, Triin Aasa, Kristel Algvere, Helen Eriksoo, Marion Mägi, Getri Tomson ja Liina Lindström. Artikkel tutvustab eesti juutuuberite keelekasutust, fookuses on just inglise keele kasutus. Uurijad leidsid, et ehkki kõigi vaadeldud Eesti juutuuberite keelekasutuses esines mingil määral inglise keelt, oli selle esinemissagedus isikuti varieeruv. Suurema osa ingliskeelsest sõnavarast moodustasid sisuloome ja popkultuuriga seotud terminid ja sõnad, kinnistunud väljendid ja emotsioonisõnavara.

Artikli „Kas noored on inglise keelega obsessed? Millest räägivad korpusandmed?“ autorid Virve-Anneli Vihman, Kristiina Praakli, Maarja-Liisa Pilvik ja Mari-Liis Korkus kirjutavad inglise keele kasutusest noorte suulistes ja tšätivestlustes. Ka sellest uurimusest selgus, et inglise keele osakaal on isikuti suuresti varieeruv, kuid sõnavaraanalüüsist joonistusid välja ka soolised ja vanuselised mustrid. Kindel tegur, mis mõjutab inglise keele kasutussagedust, on aga register: tšätikeeles on inglise keele kasutus oluliselt sagedasem kui suulistes vestlustes.

Artiklikogumik on loetav ka veebis.

#teadus
Elisabeth Kaukonen

Elisabeth Kaukonen: stereotüüpides siplev eesti keel

#teadus
Vasakult paremale Lisa Yankovskaya, prof Mark Fišel ja Maali Tars

Tartu Ülikooli masintõlkemootor toetab nüüd veel 17 soome-ugri keelt

#teadus
Laughing

Naer aitab peita piinlikkus- ja ebamugavustunnet